Uspešno ste preduzeće, ali nemate Sistem evidencije dolaska zaposlenih na posao, jer Vaši zaposleni imaju visok stepen odgovornosti kako prema sebi, tako i prema poslu. Međutim, primećujete da performanse preduzeća mogu biti bolje, ali ne znate tačno uzroke zašto nisu, osećate da su neki radnici više posvećeni, a neki manje. Nemate jasan uvid ko je kad došao na posao, koji radnici duže ostaju na poslu, a koji kraće.
Na koji način Vi kao prvi čovek ili vlasnik firme možete jednim pritiskom na dugme da dobijete precizne i jednostavne izveštaje o stanju raspoloživosti i angažovanosti zaposlenih? Zaposlenima treba dati slobodu, ali ona zahteva odgovornost. Ako smatrate da nije na zavidnom nivou, pozovite Cards Print Security da se upoznamo i porazgovaramo.