Testirajte besplatnu verziju aplikacije za evidenciju radnog vremena

Naš sistem za evidenciju radnog vremena vam omogućuje jasan i precizan uvid u efikasnost radnog vremena vaše kompanije. Ukoliko vas interesuje kako sistem funkcioniše, odaberite opciju "prijavi se" ili kliknite na sledeći link aplikacija.kontrolaradnika.com i popunite označena polja.
Kao korisničko ime unesite - demo, a kao šifru - demo2 da biste na nivou realne firme imali uvid u to kako izgleda korišćenje ovog sistema.