Svaka kompanija je jaka koliko je jaka njena najslabija karika.

Mnoge kompanije često imaju problem sa tim da zaposleni ne dolaze na vreme na posao ili predugo ostaju na pauzi i time demorališu savesne zaposlene. Zbog ovakvih situacija radnici koji se ponašaju savesno mogu da pomisle kako se ne ceni njihovo pozitivno ponašanje i da vremenom počnu da se ponašaju kao nesavesne kolege.

Koliko bi vam značilo da jednim potezom dobijete precizne i jednostavne izveštaje i istog trenutka imate uvid u raspoloživost i angažovanost zaposlenih?

2 izveštaja - 4 razloga zašto uvesti sistem za evidenciju radnog vremena:

Crveni izveštaj:
  • ko je prekoračio vreme po pauzi
  • ko je prekoračio u toku dana ukupno predviđeno vreme za pauzu

Zeleni izveštaj:
  • ko je ostao duže na poslu
  • ko je došao ranije na posao